Endodoncja

Endodoncja (leczenie kanałowe) zajmuje się leczeniem skutków próchnicy powikłanej. Określenia próchnicy powikłanej używamy wtedy gdy obszar ubytku tkanek twardych zęba sięga miazgi zębowej. Na skutek zainfekowania miazgi dochodzi do jej zapalenia czemu w większości przypadków towarzyszy bardzo silny ból.
Leczenie polega na usunięciu całej miazgi z zęba, dokładnym zdezynfekowaniu jego wnętrza, czyli komory i kanału. Później pozbawiony miazgi ząb należy wypełnić trwałym, obojętnym biologicznie materiałem.